Právne upozornenie

STORCK SLOVENSKO, s.r.o.
City Business Center 1
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 (0)232 604-130
Internet: www.storck.sk
E-mail: info@sk.storck.com
Právna alebo obchodná registrácia:
Vložka číslo: 26032/B
Identifikačné číslo: 35831146
Výkonní riaditelia:
Vlastimil Lagan
Michael Zink
Autorské práva:
© Copyright 2019, STORCK SLOVENSKO, s.r.o., Slovensko
Všetky práva vyhradené.
Obsah týchto webových stránok je chránený autorskými právami a ďalšími majetkovými právami. To platí najmä pre texty, obrázky, grafiku, zvukové nahrávky a videá a taktiež na ich usporiadanie na webovej stránke. Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webových stránkach spoločnosti Storck sú chránené zákonom o ochranných známkach.

Použitie akéhokoľvek materiálu z týchto webových stránok je možné len po predchádzajúcom výslovnom a písomnom súhlase spoločnosti STORCK SLOVENSKO, s.r.o.
Realizácia webových stránok:
denkwerk GmbH